Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum11-06-2015
Aflevering7422
RubriekArtikelen
TitelTussen schaarste en open einde. Eisen aan de verlening van vergunningen met schaarse effecten (met noot)
CiteertitelGst. 2015/51
SamenvattingMet enige regelmaat proberen gemeentebesturen het aantal grootschalige evenementen binnen hun gemeente te beperken teneinde de verstoring van de openbare orde te minimaliseren. Soms wordt daartoe een vergunningenplafond vastgesteld dat aangeeft hoeveel evenementenvergunningen jaarlijks ten hoogste kunnen worden verleend. Zodra dit maximum van N vergunningen is bereikt, moet een dergelijke ‘schaarse vergunning’ worden geweigerd. Een andere mogelijkheid is dat het gemeentebestuur niet vooraf een plafond vaststelt, maar per aanvraag beoordeelt of verlening van de evenementenvergunning in strijd zou zijn met de openbare orde. Als daarbij rekening wordt gehouden met het aantal reeds verleende evenementenvergunningen, is sprake van een ‘vergunning met schaarse effecten’.
Dit artikel gaat over het in de literatuur vooralsnog onderbelichte alternatief van ‘vergunningen met schaarse effecten’. Anders dan bij schaarse vergunningen is bij vergunningen met schaarse effecten vooraf geen vergunningenplafond vastgesteld. Niettemin worden achteraf, bij het beslissen op de individuele aanvragen, vergunningen geweigerd omdat reeds een bepaald aantal vergunningen is verleend. Flexibiliteit komt daarmee in de plaats van de rechtszekerheid die het vergunningenplafond biedt aan zowel aanvragers als bestuursorgaan. Tegelijk zijn de gevolgen van deze vergunningen met schaarse effecten vergelijkbaar met die van schaarse vergunningen. In beide gevallen vissen bepaalde aanvragers achter het net, ook al voldoen ze aan de (overige) criteria voor vergunningverlening. Gelet op deze vergelijkbaarheid van gevolgen ligt het voor de hand dat eisen die aan de verdeling van schaarse vergunningen worden gesteld, ook (tot op zekere hoogte) gelden voor de verlening van vergunningen met schaarse effecten.
Auteur(s)M. van Es , J. Wolswinkel
Artikel aanvragenVia Praktizijn