Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum17-06-2015
Aflevering24
RubriekReacties
TitelNaschrift - Naschrift van de auteur van ‘Kwetsbare verzorgingsstaat’ (met noot)
CiteertitelNJB 2015/1142
SamenvattingAuteur geeft aan in zijn eerdere NJB-bijdrage over de kwetsbare verzorgingsstaat drie dingen gezegd te hebben over de 'vierwekenzoektermijn'. In dit naschrift verduidelijkt hij zijn eerdere betoog en standpunt, en betwist hij dat de eerder door hem gepresenteerde informatie onjuist zou zijn.
Auteur(s)G.J. Vonk
Pagina1602-1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn