Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum19-05-2015
Aflevering5
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 21-01-2015 (met noot)
CiteertitelBR 2015/41
SamenvattingTegelenjurisprudentie, finale geschilbeslechting, zelf in zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, gelezen in verbinding met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de woning op het perceel [locatie] te Ospel, gemeente Nederweert (hierna: de woning).
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:92