Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum24-06-2015
Aflevering25
RubriekWetenschap
TitelDe klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur beoordeeld vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief - Over de verwachte effectiviteit van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing van klimaatrisico’s in de elektriciteitsen de internet
CiteertitelNJB 2015/1188
SamenvattingHet vergroten van de klimaatbestendigheid in de elektriciteits- en internetsector is primair een verantwoordelijkheid van de binnen die sectoren opererende private actoren, in het bijzonder netbeheerders en exploitanten van datacentra. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat zij geneigd zullen zijn om in hun bedrijfsvoering proactief te anticiperen op klimaatrisico’s, voornamelijk wegens een gebrek aan probleemerkenning en urgentiebesef, het ontbreken van expliciete en transparante verantwoordelijkheden, en een vooralsnog sterk reactieve benadering van klimaat- en andere risico’s. De klimaatbestendigheid van beide sectoren is daardoor naar verwachting niet optimaal.
Auteur(s)H.K. Gilissen , C.J. Uittenbroek , H. van Rijswijck , H.L.P. Mees , P. Driessen , H.A.C. Runhaar
Pagina1640-1648
Artikel aanvragenVia Praktizijn