Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum25-06-2015
Aflevering4
RubriekStaatssteun
TitelEventech: Hoe busbanen leiden tot een leerstuk van ‘inherent voordeel’ in het staatssteunrecht
CiteertitelNTER 2015, 4, p. 117
SamenvattingIn deze zaak staat centraal de vraag of het feit dat de klassieke zwarte taxi’s in Londen niet behoeven te betalen voor het gebruik van busbanen in Londen terwijl vooraf geboekte zogenoemde HMC’s beboet worden als zij van die banen gebruikmaken, een steunmaatregel vormt. Het Hof van Justitie gaat bij de beantwoording van de hierover gestelde prejudiciële vragen in op de criteria ‘bekostiging met staatsmiddelen’, ‘voordeel’ en ‘beïnvloeding van de tussenstaatse handel’ uit het begrip ‘steunmaatregel’ van artikel 107 lid 1 VWEU. In dat kader introduceert het Hof van Justitie een ‘inherent voordeel’ doctrine die de effects based doctrine doorkruist of in elk geval nuanceert. HvJ 14 januari 2015, zaak C-518/13, Eventech Ltd/Parking Adjudicator, ECLI:EU:C:2015:9
Auteur(s)C.T. Dekker
Pagina117-122
LinkZie ook: (Eventech, the Selectivity of a Bus Lines Policy, houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2015:9