Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum25-06-2015
Aflevering4
RubriekInstitutioneel recht
TitelEU-bestuurlijke regelgeving in de praktijk: het IORP II Richtlijn-voorstel als voorbeeld
CiteertitelNTER 2015, 4, p. 133
SamenvattingHet onderscheid tussen wetgeving en bestuurlijke regelgeving en tussen delegatie en uitvoering uit het EU-Verdrag bepaalt het wetgevingssysteem van de Europese Unie. Aan de hand van de herziening van de IORP-Richtlijn wordt de uitwerking van dit systeem in de praktijk geanalyseerd. Niet alleen geven beide onderscheiden aanleiding tot conflicten tussen vooral nationale en EU-wetgevers, maar ook worden geschillen over de inhoud van EU-regelgeving uitgevochten. Ook biedt het artikel nader inzicht in de rol van EIOPA, het EU-agentschap op het terrein van pensioenen. Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
Auteur(s)T. van den Brink , H. van Meerten
Pagina133-140
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn