Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-07-2015
Aflevering7
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-04-2015 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/105
SamenvattingOpstellen passende beoordeling en een plan-MER voor een bestemmingsplan kan achterwege blijven als er reeds een Nbw 1998-vergunning is verleend waarvoor een passende beoordeling is gemaakt, het plan niet meer mogelijk maakt dan waarvan in die passende beoordeling is uitgegaan en er geen sprake is van nieuwe elementen die niet reeds bij de eerder gemaakte passende beoordeling zijn betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2013, met kenmerk C2116335/3391639, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) ten behoeve van de vaststelling van een bestemmingsplan een ontheffing verleend van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij voor een bouwblok van maximaal 2,5 ha aan de Molenschut ong. in Leende en daaraan voorschriften verbonden.
AnnotatorM.A.A. Soppe , H. Witbreuk
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1161