Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-07-2015
Aflevering7
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-04-2015 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/106
SamenvattingVoor de toepassing van het Besluit m.e.r. heeft de totale ontwikkeling van het bedrijventerrein Foodpark De Kempkens, die in twee fasen wordt uitgevoerd, te gelden als één samenhangende activiteit. In het bestemmingsplan wordt weliswaar uitsluitend voorzien in fase 1, maar gelet op de totale omvang van het bedrijventerrein had voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan een formele m.e.r.-beoordeling moeten worden verricht. Daarin had niet alleen rekening moet worden gehouden met de in het plan voorziene ontwikkeling van fase 1 van het bedrijventerrein, maar ook met de voorzienbare verdere ontwikkeling van fase 2. De mitigerende maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten op de EHS hadden regulering moeten vinden in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Foodpark" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorJ. Gundelach , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1333