Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum31-08-2015
Aflevering7
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2015/30
SamenvattingTerwijl de pers wordt gedomineerd door de Griekse schuldencrisis en de Tour de France, gaat de juridische institutionele belangstelling vooral uit naar het negatieve Advies 2/13 van 18 december 2014, ECLI:EU:C:2014:2454, van het Hof van Justitie over de toetreding van de EU tot het EVRM. Volgens het Hof is het daartoe voorziene ontwerpverdrag in strijd met art. 6(2) VEU, onder meer omdat het onvoldoende garanties bevat om de autonomie van het EU-recht ten opzichte van het recht van de lidstaten en het EVRM te garanderen. In dat verband mist het Hof een voorziening die voorkomt dat lidstaten met beroep op art. 53 EVRM binnen de reikwijdte van het Unierecht verdergaande nationale grondrechten toepassen, die afbreuk zouden kunnen doen aan de voorrang, eenheid en effectiviteit van het Unierecht, en dus aan de uitleg van art. 53 Handvest van de Grondrechten van de EU (‘Hv’). door het Hof in de zaak Melloni. Bovendien ontbreekt in het ontwerpverdrag een voorziening, die voorkomt dat de EU-lidstaten in de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht, door het EVRM ertoe worden gedwongen om te controleren of een andere lidstaat de grondrechten eerbiedigt, terwijl het Unierecht voorschrijft dat zij op dit punt onderling vertrouwen moeten hebben. Het advies leidt er waarschijnlijk toe dat de toetreding voorlopig niet zal plaatsvinden.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven
Artikel aanvragenVia Praktizijn