Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum01-09-2015
Aflevering7425
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-05-2015 (met noot)
CiteertitelGst. 2015/83
SamenvattingOnderzoek effecten Nederlands plan op een Duits Natura 2000-gebied. Passende beoordeling voldoet niet aan de vereisten van artikel 6, derde lid Habitatrichtlijn. (Oude IJsselstreek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2013, kenmerk 13int007410, heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1621