Mediaforum

UitgeverUitgeverij deLex
TijdschriftMediaforum
Datum08-10-2015
Aflevering6
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 05-06-2015 (met noot)
CiteertitelMediaforum 2015/22
SamenvattingRadioNL c.s./Minister van Econo mische Zaken. De centrale vraag die de gemoederen al sinds 2003 bezig houdt, is of een radiostation dat regionale kavels heeft bemachtigd (in het bijzonder RadioNL) wel voldoende is gericht op de regio (in plaats van op een landelijk publiek). Deze uitspraak voegt aan die discussie een nieuw hoofdstuk toe, omdat deze regiogerichtheid ditmaal aan de orde komt in het kader van een handhavingsverzoek tegen een reeds verleende vergunning in plaats van een procedure die is gericht tegen de vergunningverlening als zodanig.
Samenvatting (Bron)Radiofrequentiezaken. Verweerder heeft geweigerd de aan RadioNL verleende verlengingsvergunningen voor niet landelijke commerciŽle omroep voor de kavels B27 tot en met B37 in te trekken. Wel heeft hij RadioNL lasten onder dwangsom opgelegd en die in bezwaar gehandhaafd, maar die in beroep alsnog herroepen. De rechtbank buigt zich over een aantal procedurele kwesties, maar ook inhoudelijke zoals de uitleg van regiogerichtheid en de vraag of verweerder de spelregels tussentijds kan veranderen door de Regeling AGF 2003 te wijzingen en die toe te passen bij de beoordeling of RadioNL de vergunningvoorschriften naleeft.
AnnotatorJ. Wolswinkel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:3708