Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum23-10-2015
Aflevering35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2015/1778
SamenvattingHet wetsvoorstel splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de zogenoemde ‘concurrenten-rechtspraak’ hebben het afgelopen half jaar de meeste pennen in beweging gebracht. Voor het overige was het in deze kroniekperiode betrekkelijk rustig. Op het gebied van openbaarheid van bestuur is vooral het een en ander te doen geweest over het wetsvoorstel waarbij de dwangsom bij WOB-zaken uit de wet wordt gehaald. Het voorstel blijkt op verrassend veel weerstand te stuiten. Verder blijven onrechtmatig verkregen bewijs en de bestuurlijke boete belangrijke thema’s en is een aantal interessante uitspraken over het vertrouwensbeginsel gewezen.
Auteur(s)E.J. Daalder , C.A. Geleijnse , A.A.M. Elzakkers
Pagina2431-2442
Artikel aanvragenVia Praktizijn