Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum23-10-2015
Aflevering35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees materieel recht
CiteertitelNJB 2015/1785
SamenvattingIn deze kroniek wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen, op wetgevend en rechterlijk vlak, inzake het Europees burgerschap en de fundamentele vrije verkeersrechten, het Europees mededingingsrecht, het staatssteunrecht en de Economische en Monetaire Unie. De periode die bestreken wordt betreft de jaren 2013, 2014 en 2015. In het beschreven tijdvak is eens te meer gebleken dat het Hof van Justitie van de EU nog steeds een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van het Europees recht, door op ad hoc wijze de fundamenten van de interne markt, het Europees burgerschap, het mededingingsrecht en de EMU vorm te geven. Op wetgevend vlak valt niet alleen een toename aan regelgeving waar te nemen, onder meer op het terrein van staatssteun en EMU, maar ook, en vooral, dat dergelijke regels zowel binnen als buiten het formele verdragskader aangenomen worden en op die manier uiting geven aan de nood aan flexibiliteit die gepaard gaat met het vormgeven van een zich verder ontwikkelende interne markt en EMU.
Auteur(s)S.C.G. van den Bogaert , P.J.M.M. Van Cleynenbreugel , V. Borger , M. Aalbers , T.W.A. Weber
Pagina2510-2526
Artikel aanvragenVia Praktizijn