Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum27-10-2015
Aflevering10
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 15-04-2015 (met noot)
CiteertitelTBR 2015/167
SamenvattingNieuwvestiging intensieve veehouderij Heeze-Leende
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2013, met kenmerk C2116335/3391639, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) ten behoeve van de vaststelling van een bestemmingsplan een ontheffing verleend van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij voor een bouwblok van maximaal 2,5 ha aan de Molenschut ong. in Leende en daaraan voorschriften verbonden.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1161