Vastgoedrecht

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftVastgoedrecht
Datum30-10-2015
Aflevering5
RubriekAanbestedingsrecht
TitelGecertificeerd of gelijkwaardig?
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 131
SamenvattingGeschiktheidseisen worden gesteld om na te gaan of een inschrijver in staat is de aanbestede opdracht uit te voeren. Dergelijke eisen zijn in beginsel minimumeisen. Dat wil zeggen dat het niet voldoen aan deze eisen leidt tot uitsluiting van de procedure. Bij een dergelijke toets lijkt een discretionaire bevoegdheid van de aanbesteder uitgesloten te zijn. Immers, de inschrijver voldoet aan de gestelde eis of hij voldoet er niet aan. Uit een aantal uitspraken zou echter afgeleid kunnen worden dat een uitzondering geldt voor de door de aanbesteder uit te voeren gelijkwaardigheidstoets in geval van eisen inzake kwaliteitsbewaking. De vraag is echter of deze uitspraken stroken met de Aanbestedingswet 2012 en/of de algemene beginselen van aanbestedingsrecht.
Auteur(s)L. Knoups
Pagina131
Artikel aanvragenVia Praktizijn