TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum06-11-2015
Aflevering11
RubriekPraktijk
TitelLoondoorbetaling tijdens situatieve arbeidsongeschiktheid onder de Wet werk en zekerheid: hoe niet werken leidt tot onzekerheid
CiteertitelTRA 2015/91
SamenvattingEen werknemer die als gevolg van een arbeidsconflict niet op het werk verschijnt, behoudt in sommige gevallen recht op loon. De Wwz wijzigt de loondoorbetalingsregeling van art. 7:627 BW en art. 7:628 BW. Daarnaast is de verwachting dat de kantonrechter onder het nieuwe recht vaker door de werkgever ingediende ontbindingsverzoeken zal afwijzen. Zon afwijzing komt de arbeidsrelatie niet steeds ten goede en kan mede aanleiding zijn voor een ziekmelding wegens een arbeidsconflict. In dit artikel wordt een uit wettekst en wetsgeschiedenis afgeleid beoordelingsschema gepresenteerd, aan de hand waarvan loonvorderingen tijdens situatieve arbeidsongeschiktheid na 1 april 2016 dienen te worden beoordeeld.
Auteur(s)K. Janssens
Artikel aanvragenVia Praktizijn