Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum18-11-2015
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelDe Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Omgevingsrecht: de politieke waardering van de stelselherziening
CiteertitelTvO 2015, 3, p. 7
SamenvattingIn dit artikel blikken auteurs terug op de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Eerst komen enkele belangrijke onderwerpen uit de schriftelijke en mondelinge behandeling aan de orde. Vervolgens wordt besproken welke gevolgen de behandeling heeft gehad voor de doelen, uitgangspunten en opbouw van het wettelijk systeem. Welke politieke accenten zijn gelegd en tot welke veranderingen heeft dat geleid? Is het een typisch liberaal, confessioneel of links wetsvoorstel geworden? De auteurs zoomen ook in op de wijze van behandeling en het samenspel tussen de Tweede Kamer en de regering. Dit betreft de manier waarop de Tweede Kamer het proces heeft georganiseerd, de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de taak van medewetgever en hoe de regering daarop heeft gereageerd. Tot slot volgt een korte vooruitblik op het vervolg van de stelselherziening.
Auteur(s)C.D. Palm , H.W. de Vos
Pagina7-14
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn