Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum21-05-2005
Aflevering7230
TitelRaad van State, 03-03-2004, 200304658/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2005, 88
SamenvattingVaststellen huursubsidie en terugvordering. Belanghebbenden in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Gelegenheid gehoord te worden essentieel onderdeel bezwaarschriftenprocedure. Daarvan alleen afzien als reclamant uitdrukkelijk heeft verklaard er geen gebruik van te willen maken. (Staat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2000 heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans de Minister, hierna: appellant) de eerder aan [wederpartij] toegekende huursubsidie over het subsidiejaar 1996/1997 op nihil vastgesteld en het teveel betaalde teruggevorderd.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina314-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO4777