AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum05-12-2015
Aflevering46
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-09-2015 (met noot)
CiteertitelAB 2015/430
Samenvattingroactieve aanwijzing mag niet in strijd zijn met een instructieregel. Regeling waarin proactieve aanwijzing voorrang heeft als die aanwijzing in strijd is met een instructieregel wordt buiten toepassing gelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Woensdrecht een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van de plaatsing van ten minste vijf windturbines - het Windpark Kabeljauwbeek - binnen het in de aanwijzing aangegeven gebied in de gemeente Woensdrecht overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften (hierna: de proactieve aanwijzing).
AnnotatorD. Korsse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2927