Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum11-12-2015
Aflevering12
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 14-10-2015 (met noot)
CiteertitelTBR 2015/193
SamenvattingRealisatie leefgebied Veluwe
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2014, kenmerk 2013 - 008451, heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding van De Hertenhorst B.V.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3192