Berichten Industriële Eigendom

UitgeverUitgeverij deLex
TijdschriftBerichten Industriële Eigendom
Datum31-10-2015
Aflevering10
RubriekArtikelen
TitelOver rasnamen en rasmerken
CiteertitelBIE 2015, 10, p. 207
SamenvattingEén van de onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht waarvoor Charles Gielen sinds jaar en dag een warme belangstelling koestert, is het kwekersrecht. Charles schreef er al in 1983 een mooi boekje over in de serie Studiepockets privaatrecht. Voor het ‘Kort begrip’ bewerkte hij het hoofdstuk over het kwekersrecht meer dan eens. Ook annoteerde hij diverse uitspraken op dit terrein en publiceerde hij artikelen.4 Binnen het kwekersrecht heeft Charles altijd speciale interesse getoond voor de rasbenaming, vermoedelijk mede vanwege de raakvlakken met het merkenrecht. In het al genoemde boekje uit 1983 bestrijken de beschouwingen over dit onderwerp een relatief groot aantal bladzijden; de rasbenaming komt tevens aan de orde in zijn met Wichers Hoeth geschreven magnum opus over het merkenrecht uit 1992,5 en ook in de vier inmiddels verschenen drukken van Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom is de bespreking van de bepalingen van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW) met betrekking tot rasnamen van zijn hand. Alleen al op grond van het bovenstaande zou men Charles Gielen een rasjurist kunnen noemen. De verschijning van deze bundel biedt een mooie gelegenheid om kort bij een aantal aspecten van de rasbenaming anno 2015, en haar relatie tot het ‘ras-merk’, stil te staan.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina207
Artikel aanvragenVia Praktizijn