Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum13-12-2015
Aflevering12
RubriekArtikelen
TitelNetbeheerperikelen: leggen en liggen, lusten en lasten
CiteertitelBR 2015/106
SamenvattingIn Nederland is het transport van gas en elektriciteit de wettelijke verantwoordelijkheid van zogenaamde netbeheerders. Doordat er inmiddels een enorme hoeveelheid aan ondergrondse infrastructuur in ons land is aangebracht, is er in de (openbare) ondergrond steeds minder ruimte voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen. Door deze schaarste worden netbeheerders in toenemende mate gedwongen om (een deel van) hun infrastructuur in particuliere gronden aan te leggen. Daarbij zal met de grondeigenaar moeten worden onderhandeld over de voorwaarden waaronder het aanbrengen en het in stand houden van de netten zal worden toegestaan. In dit artikel zullen wij ingaan op een aantal perikelen van ‘aanleg’ en het hebben van netten in particuliere grond. Meer in het bijzonder stellen wij ons de vraag wat een netbeheerder kan doen als hij bij de aanleg c.q. het houden van netten is aangewezen op een particuliere eigenaar die het ‘netbeheer’ op oneigenlijke gronden/motieven wil tegengaan. Daartoe zullen wij aandacht besteden aan de vraag of er manieren zijn om netten desnoods zonder medewerking van de grondeigenaar aan te leggen, waarbij wij ons in het bijzonder zullen richten op de vraag of een net op twintig meter diepte kan worden aangebracht met een beroep op artikel 5:21 lid 2 BW. Vervolgens zullen wij de vraag behandelen of een door de grondeigenaar (op onredelijke gronden) gewenste verlegging van een reeds aangelegd net kan worden tegengehouden door een beroep op verkrijging van een zakenrechtelijk ligrecht voor kabels of leidingen krachtens verkrijgende of bevrijdende verjaring.
Auteur(s)R.S. Breet , C.L. Klapwijk , W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn