Markt & Mededinging

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftMarkt & Mededinging
Datum14-11-2015
Aflevering4
RubriekRedactioneel
TitelOver de motivering van een wetsvoorstel
CiteertitelM&M 2015, 4, p. 125
SamenvattingIn dit nummer gaan Van Wijck en Winters in op de vraag of de Richtlijn betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken de afschrikwekkende werking op kartelgedrag vergroot. Zij geven aan dat het antwoord op die vraag afhangt van diverse factoren, waaronder de boete en de pakkans. Zoals zij zeggen: de verwachte waarde van de bestuursrechtelijke sanctie is gelijk aan de kans op een sanctie maal de omvang van de eventuele sanctie. Dat is ook wat wij buiten het mededingingsrecht ervaren: trajectcontrole (met pakkans 100 procent, als zij tenminste werkt) leidt bij de meesten tot gedragsverandering, ook als de boetes niet zeer hoog zijn. De doodstraf op rijden door rood licht zou in elk geval auteur ook bij een geringe pakkans toch tot voorzichtigheid aanzetten. Dit alles gaat er overigens wel van uit dat kartellisten rationeel handelen en het sanctienadeel afzetten tegen het kartelvoordeel. Of dat altijd opgaat, bijvoorbeeld bij een countrymanager die onder druk van targets over de schreef gaat, is maar de vraag.
Auteur(s)C.T. Dekker
Pagina125
Artikel aanvragenVia Praktizijn