Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum28-10-2015
Aflevering7428
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-07-2015 (met noot)
CiteertitelGst. 2015/109
SamenvattingDat de schuur en de daarbij behorende gronden zijn overgedragen aan een derde, maakt niet dat appellante vanaf dat moment geen dwangsommen verbeurde. Het ten onrechte niet aan de gemachtigde verzenden van de beschikkingen waarbij uitstel van betaling is verleend, heeft niet tot gevolg dat de verjaringstermijn niet wordt verlengd. (Enschede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2013 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast de zonder omgevingsvergunning gebouwde kapschuur op het perceel [locatie] te Enschede (hierna: het perceel) geheel te verwijderen en de zwembadoverkapping op het perceel geheel te verwijderen of aannemelijk te maken dat deze permanent wordt ingeschoven.
AnnotatorR. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2080