Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum17-12-2015
Aflevering7431
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2015 (met noot)
CiteertitelGst. 2015/136
SamenvattingBeslissing ex nunc of ex tunc bij omgevingsvergunning voor activiteit ‘bouwen’ en ‘binnenplanse afwijking’: alleen ex tunc-beslissing indien bouwplan in overeenstemming is met bestemmingsplan ten tijde van aanvraag. (Vaals)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2002 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vergroten en veranderen van de woning op het perceel [locatie] te Vaals.
AnnotatorA. Snijders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2935