Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum13-05-2005
Aflevering6
TitelRaad van State, 08-04-2005, 200409626/1 en 38 andere nummers (met noot)
CiteertitelJB, 2005/129
SamenvattingTussenuitspraak. Toewijzingsbesluit broeikasgasrechten. Collectieve belangen. Exceptieve toetsing. Inrichtingbegrip.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004, kenmerk KVI/2004101123, hebben verweerders broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het systeem van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit besluit is op 22 en 25 oktober 2004 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 25 oktober 2004 gepubliceerd (Stcrt. 2004, nr. 205).
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina614-633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3731