Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum28-12-2015
Aflevering10
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 16-07-2015, C-612/13 P, ECLI:EU:C:2015:486 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/153
SamenvattingWeigeringsgrond voor verschaffen milieu-informatie inzake niet naleving door lidstaten; niet-nakomingsprocedure van artikel 258 VWEU.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 juli 2015.#ClientEarth tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Toegang tot documenten van de instellingen van de Europese Unie - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Artikel 4, lid 2, derde streepje - Milieu-informatie - Verdrag van Aarhus - Artikel 4, leden 1 en 4 - Uitzondering op het recht van toegang - Bescherming van het doel van onderzoeken - Studies inzake de uitvoering van milieurichtlijnen verricht door een onderneming op verzoek van de Europese Commissie - Gedeeltelijke weigering van toegang.#Zaak C-612/13 P.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2015:486