Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum28-12-2015
Aflevering10
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 16-07-2015, C-615/13 P, ECLI:EU:C:2015:489 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/154
SamenvattingBelangenafweging bij het bekendmaken van persoonsgegevens in het kader van een verzoek om milieu-informatie die specifieke deskundigenadvisering betreft.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 juli 2015.#ClientEarth en Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) tegen Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).#Hogere voorziening - Toegang tot documenten van de Europese instellingen - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Artikel 4, lid 1, onder b) - Verordening (EG) nr. 45/2001 - Artikel 8 - Uitzondering op het recht van toegang - Bescherming van persoonsgegevens - Begrip ,persoonsgegevens' - Voorwaarden voor doorgifte van persoonsgegevens - Naam van de indiener van elk van de opmerkingen betreffende ontwerprichtsnoeren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over de wetenschappelijke literatuur die moet worden gevoegd bij een verzoek tot toelating voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen - Weigering van toegang.#Zaak C-615/13 P.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2015:489