ArbeidsRecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftArbeidsRecht
Datum18-01-2016
Aflevering1
TitelProcedureregels in het stakingsrecht: van spelregeltoetsing naar gezichtspunten
CiteertitelArbeidsRecht 2016/5
SamenvattingIn het Amsta-arrest heeft de Hoge Raad het beoordelingskader voor de rechtmatigheid van een staking gewijzigd. De aan de proportionaliteitstoets voorafgaande spelregeltoetsing wordt afgeschaft, maar de procedureregels vormen nog wel gezichtspunten bij de proportionaliteitstoets. In deze bijdrage wordt het nieuwe beoordelingskader besproken. Daarbij wordt ingegaan op de rol en wijze van toepassing van de procedureregels. Besproken wordt wat de consequenties van dit nieuwe beoordelingskader zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid van een staking.
Auteur(s)I. van der Helm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1687