Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum18-01-2016
Aflevering7432
RubriekArtikelen
TitelDe bescherming van Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming: van hetzelfde laken een pak?
CiteertitelGst. 2016/3
SamenvattingOp 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). De Wet natuurbescherming gaat de huidige Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet vervangen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet in de eerste helft van 2016 in werking treedt. Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel is veel aandacht besteed aan een correcte implementatie van de verplichtingen die voortvloeien uit de EU Vogel- en Habitatrichtlijn. De uitvoering van de Wet natuurbescherming en de bescherming van Natura 2000-gebieden is voornamelijk een taak voor decentrale overheden. Gedeputeerde staten spelen een belangrijke rol bij de verlening van natuurvergunningen en het vaststellen van beheerplannen. De gemeenteraden zijn verplicht om bestemmingsplannen, alvorens deze vast te stellen, te onderwerpen aan een natuurtoets. In dit artikel worden de belangrijkste instrumenten voor de bescherming van kwalificerende habitats en soorten in Natura 2000-gebieden onderzocht.
Auteur(s)S.D.P. Kole
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (OfficiŽlebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn