Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum22-01-2016
Aflevering1
RubriekOpinie
TitelPubliek/privaat: gemeenschappelijke kamers over de gehele linie?
CiteertitelM en R 2016/1
SamenvattingIn de civiele rechtspraktijk doen zich in toenemende mate zaken voor op het snijvlak van het privaatrecht en het bestuursrecht. Het gaat daarbij nogal eens om schadevorderingen, gegrond op hetzij onrechtmatige daad als gevolg van vernietigde overheidsbeschikkingen hetzij niet-nakoming door een bestuursorgaan van contractuele verplichtingen uit hoofde van een bevoegdhedenovereenkomst. De burgerlijke rechter buigt zich dan over zaken, waarin al één of meer bestuursrechtelijke procedures zijn gevoerd, althans waarin publiekrechtelijke bevoegdheden in het geding zijn. Met name vanuit bestuursrechtelijke kring klinkt het geluid dat dergelijke zaken exclusief door de bestuursrechter zouden moeten worden behandeld.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn