Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum07-03-2016
Aflevering2
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-01-2016 (met noot)
CiteertitelJIN 2016/35
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Onbehoorlijke taakvervulling, Boekhoudplicht, Weerleggen bewijsvermoeden belangrijke oorzaak van faillissement.
Samenvatting (Bron)Curator spreekt (indirect) bestuurder van vier failliete vennootschappen aan. Grondslagen: (1) vordering uit rekening-courantverhouding, (2) aan vennootschap toekomende gelden ten onrechte op privérekening laten storten; (3) artikel 2:248 lid 2 BW (boekhoudplicht niet nagekomen). De vorderingen worden, als zijnde onvoldoende weersproken, toegewezen.
AnnotatorM.C. van Rijswijk , E.J.H. Zandbergen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:111