AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum28-05-2005
Aflevering21
TitelHof van Justitie EG, 12-04-2005, C-145/03 (met noot)
CiteertitelAB 2005/160
SamenvattingMedische behandeling buiten lidstaat waarvoor toestemming is verleend.

Erven Annette Keller
tegen
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), voorheen Instituto Nacional de la Salud (Insalud).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 12 april 2005. # Erven Annette Keller tegen Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Instituto Nacional de Gestion Sanitaria (Ingesa). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Social n? 20 de Madrid - Spanje. # Sociale zekerheid - Artikelen 3 en 22 van verordening nr. 1408/71 - Artikel 22 van verordening nr. 574/72 - Ziekenhuisopname in andere dan bevoegde lidstaat - Noodzaak van spoedhulp in levensbedreigende situatie - Overbrenging van verzekerde naar ziekenhuis in derde staat - Draagwijdte van formulieren E 111 en E 112. # Zaak C-145/03.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina915-927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2005:211