Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum22-04-2016
Aflevering7436
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 14-01-2016, C-399/14, ECLI:EU:C:2016:10 (met noot)
CiteertitelGst. 2016/47
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – richtlijn 92/43/EEG – artikel 6, leden 2 tot en met 4 – opneming van een gebied in de lijst van gebieden van communautair belang na de verlening van een vergunning voor een project, maar vóór de aanvang van de uitvoering ervan – beoordeling van het project na de opneming van het gebied in die lijst – aan die beoordeling gestelde vereisten – gevolgen van de voltooiing van het project voor de keuze van de alternatieven
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 januari 2016.#Grune Liga Sachsen e.V. e.a. tegen Freistaat Sachsen.#Verzoek van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, leden 2 tot en met 4 - Opneming van een gebied in de lijst van gebieden van communautair belang na de verlening van een vergunning voor een project, maar voor de aanvang van de uitvoering ervan - Beoordeling van het project na de opneming van het gebied in die lijst - Vereisten betreffende die beoordeling - Gevolgen van de voltooiing van het project voor de keuze van de alternatieven.#Zaak C-399/14.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2016:10