Arbeidsrechtelijke Annotaties

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftArbeidsrechtelijke Annotaties
Datum27-04-2016
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelProcedurele bescherming bij de procedure tot toestemming voor ontslag door het UWV of de cao-ontslagcommissie: is hierbij procedurele rechtvaardigheid gewaarborgd?
CiteertitelArA 2016, 1, p. 3
SamenvattingDe werkgever die de arbeidsovereenkomst wil opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft daarvoor toestemming nodig van het UWV (artikel 7:671a lid 1 BW). Als de toestemming door het UWV of de cao-ontslagcommissie wordt geweigerd, kan de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen (artikel 7:671b lid 1 sub b BW). In het geval dat de toestemming wel is verleend en de werkgever heeft opgezegd, kan de werknemer een verzoek bij de kantonrechter instellen tot herstel van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter zal in beide genoemde verzoeken beoordelen of de grond voor ontslag zich voordoet en zal in wezen de voorgaande toestemmingsprocedure van het UWV of de cao-ontslagcommissie ‘overdoen’. De vraag kan zich voordoen hoe het staat met de rechtsbescherming in geval van procedurele gebreken bij de toestemmingsprocedure. Centraal in dit artikel staat de waarborging van procedurele rechtvaardigheid bij de toestemmingsprocedure. Het gaat dan allereerst om de vraag welke procedurele beginselen van toepassing zijn bij de procedure tot toestemming voor ontslag door het UWV of de cao-ontslagcommissie. En in de tweede plaats is het de vraag op welke wijze wordt voorzien in rechtsbeschermingsmogelijkheden ten aanzien van de naleving van deze beginselen.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina3-22
LinkVolledige tekst artikel (Universiteit Utrecht)
LinkVolledige tekst artikel 7:671a BW (Wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel 7:671b BW (Wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn