Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum12-05-2016
Aflevering5
RubriekArtikelen
TitelHet woonschip en de Wet geluidhinder: geen waterdichte regeling
CiteertitelTBR 2016/63
SamenvattingSinds 1 juli 2012 wijst het Besluit geluidhinder een ligplaats voor een woonschip als geluidsgevoelig terrein aan. Daarmee is de ligplaats voor een woonschip voor de toepassing van de Wet geluidhinder, anders dan voorheen, een geluidgevoelig object geworden. Deze aanwijzing als geluidsgevoelig terrein, roept een aantal vragen op. De belangrijkste vraag is wat de reikwijdte van het begrip ‘woonschip’ is. Onduidelijk is of de wetgever een beperkte uitleg van het begrip woonschip voorstaat of juist een ruime uitleg zodat een woonboot (woonark, woonschark en dergelijke) en een waterwoning (drijvende woning/watervilla/aquavilla), óók onder het begrip ‘woonschip’ vallen. De nota van toelichting bij het Bgh noch de jurisprudentie van de Afdeling geven uitsluitsel op dit punt.
Auteur(s)R. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn