Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum12-05-2016
Aflevering5
RubriekArtikelen
TitelDe gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet
CiteertitelTBR 2016/64
SamenvattingDe waterschappen zitten niet stil. Volgens een recent persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt in de komende vier jaar een bedrag van 2 miljard geÔnvesteerd in waterkeringen om Nederland te beschermen tegen het zeewater en overstromingen van meren en rivieren. Om deze werken te kunnen realiseren zullen de waterschappen ook over gronden van derden moeten kunnen beschikken. Het gaat daarbij zowel om gronden waarover permanent moet worden beschikt (bijvoorbeeld gronden waarop een nieuwe waterkering wordt gerealiseerd) als om gronden waarover slechts tijdelijk beschikt hoeft te worden (bijvoorbeeld werkstroken). Ten aanzien van beide categorieŽn speelt de gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet een belangrijke rol.
Auteur(s)B.S. ten Kate , J. de Roos
Artikel aanvragenVia Praktizijn