Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-04-2016
Aflevering4
RubriekOpinie
TitelTom Poes en de Maatlat Duurzame Veehouderij (met noot)
CiteertitelM en R 2016/40
SamenvattingIn de uitspraak van 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:84, sprak de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich in een bestemmingsplanprocedure uit over de Maatlat Duurzame Veehouderij. De MDV is door de provincie Noord-Brabant in de provinciale ruimtelijke verordening (art. 4.1 lid 1 Wro) opgenomen. In de MDV worden vanuit het oogpunt van duurzaamheid eisen gesteld aan stallen voor het houden van diverse soorten vee. Een stal die voldoet aan de criteria van de MDV heeft een lagere milieubelasting en kan voor een veehouder fiscale voordelen opleveren.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn