Rechtsgeleerd Magazijn Themis

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Datum15-06-2016
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelHet einde van het concordantiebeginsel?
SamenvattingHet concordantiebeginsel is een beginsel van koninkrijksrecht. Artikel 39 lid 1 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: het Statuut) schrijft voor dat het burgerlijk recht en het strafrecht in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze worden geregeld. Concordantie van wetgeving leidt bovendien tot concordantie van rechtspraak. Een te strak vasthouden aan het concordantiebeginsel kan echter een gezonde rechtsontwikkeling in de afzonderlijke landen in de weg staan. Er moet rekening worden gehouden met plaatselijke gewoonten en opvattingen. Kunnen we het concordantiebeginsel dus maar beter vergeten? Heeft het geen functie meer? Kan artikel 39 Statuut maar beter worden geschrapt? Alvorens antwoord te geven op deze vragen wordt ingegaan op het doel en het belang van het concordantiebeginsel, zowel bij wetgeving als bij rechtspraak.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Artikel aanvragenVia Praktizijn