Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum23-06-2016
Aflevering6
RubriekArtikel
TitelEen correctie op het relativiteitsvereiste van 8:69a Awb?
CiteertitelNTB 2016/21
SamenvattingDe Zwolse gemeenteraad stelt begin 2014 een bestemmingsplan vast waarbij een bouwmarkt met tuincentrum wordt mogelijk gemaakt, praktisch gesproken ten behoeve van Hornbach, een bekende concurrent van Praxis. Praxis, met een filiaal in dezelfde gemeente op een afstand van een kilometer of vijf, is een van degenen die daartegen in beroep komen. De raad meent dat enkele beroepsgronden geen doel kunnen treffen als gevolg van het relativiteitsvereiste van art. 8:69a Awb. Praxis brengt daar tegenin dat dit vereiste haar niet kan worden tegengeworpen ‘omdat zij aan het rechtszekerheids-, het zorgvuldigheid- en het gelijkheidsbeginsel de concrete verwachting mocht ontlenen dat het bevoegd gezag in overeenstemming handelt met het recht’. (Praxis/Hornbach en de conclusie van de A-G)
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3680