Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum06-07-2016
Aflevering7440
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-03-2016 (met noot)
CiteertitelGst. 2016/88
SamenvattingEen bestaand gebouw tot stand gekomen met vergunning waarbij is afgeweken van het bestemmingsplan dat in strijd is met de geldende bestemming, kan om die reden geen hoofdgebouw zijn, tenzij dit gebouw noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de toekomstige bestemming. Daarvoor zijn op zijn minst concrete aanwijzingen nodig dat en wanneer de aanpassing van de bestemming valt te verwachten. (Wijchen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van drie garageboxen op het perceel [locatie 1] te Wijchen.
AnnotatorA. Snijders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:786