StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum14-07-2016
Aflevering2
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 03-02-2016 (met noot)
CiteertitelStAB 2016/48
SamenvattingEen blokhut, een prieel, een kas, een afdak en een tuinhuis zijn gebouwd bij een recreatiewoning die wordt gebruikt voor permanente bewoning. Naar niet in geschil is, valt dit gebruik onder het gebruiksovergangsrecht. Naar het oordeel van de Afdeling betekent deze omstandigheid evenwel niet dat de gebouwen niet zijn gebouwd bij een bouwwerk ten behoeve van een recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 2, aanhef en derde lid, aanhef en onderdeel f, aanhef en onder 3, van bijlage II bij het Bor. Daarbij is van belang dat de recreatiewoning op het perceel in het bestemmingsplan is bestemd als recreatiewoning. Het feitelijke gebruik van de recreatiewoning doet hieraan niet af.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2014 heeft het college [appellant sub 1] onder het opleggen van dwangsommen gelast om een schuur, een houtopslag, een blokhut, een prieel, een kas, een afdak en een tuinhuis bij zijn recreatiewoning op het perceel [locatie] te Epe (hierna: het perceel) binnen acht weken na de verzenddatum van dit besluit te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorT. Nijmeijer
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:206