Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum21-07-2016
Aflevering7441
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2016 (met noot)
CiteertitelGst. 2016/93
SamenvattingDe rechtbank heeft terecht overwogen dat de verplaatsing van de manege, mede gelet op de omvang ervan, is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling, als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder i Bro. Nu deze op een nieuwe locatie is voorzien, op welke locatie het hier aan de orde zijnde gebruik niet is toegestaan en bebouwing van deze omvang niet bij recht is toegestaan, heeft zij de ontwikkeling terecht als een nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2014 heeft het college aan Manege Hillegom omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een manege aan de Ampèrestraat nabij nr. 8 te Hillegom, kadastraal bekend sectie B, nrs. 4850, 5914, 6043 en 6044 (hierna: het perceel).
AnnotatorA. Snijders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:484