Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum20-08-2016
Aflevering6
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 17-12-2015, C-580/14, ECLI:EU:C:2015:835 (met noot)
CiteertitelM en R 2016/75
SamenvattingNiet is gebleken van feiten of omstandigheden die, uit het oogpunt van het evenredigheidsbeginsel, de geldigheid kunnen aantasten van artikel 16, lid 3, tweede zin, van Richtlijn 2003/87/EG, waar deze bepaling voorziet in een boete van 100 per ton uitgestoten kooldioxide-equivalent waarvoor de exploitant geen emissierechten heeft ingeleverd.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn