Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum08-09-2016
Aflevering7
RubriekKroniek
TitelKroniek Europees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2016/31
SamenvattingEen Nederlands ‘hoogtepunt’ voor deze kroniek was de afwijzing van het Associatieverdrag met Oekraïne in het raadgevend referendum op 6 april 2016 door ruim 61,1% van de opgekomen kiezers. Volgens M.H. van der Woude, ‘Redactionele signalen’, SEW 2016/63, afl. 4, p. 141, is die afwijzing geen obstakel voor de inwerkingtreding van de bepalingen over vrijhandel in het verdrag, omdat dat onderwerp tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoort. Deze bepalingen zijn zelfs al bij diverse raadsbesluiten uit 2014 voorlopig van toepassing verklaard.
Auteur(s)R.J.G.M. van Widdershoven , R. Ortlep , A.P.W. Duijkersloot , M. Verhoeven
Artikel aanvragenVia Praktizijn