Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum07-10-2016
Aflevering34
RubriekWetenschap
Titel‘Ius ét iustitia’ en de correctie Langemeijer - Een interne rechtsvergelijking tussen privaatrecht en bestuursrecht
CiteertitelNJB 2016/1755
SamenvattingRecent adopteerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de, in het privaatrecht ontwikkelde, correctie Langemeijer. Wat betreft (de toepassing van) deze correctie zijn er tussen privaatrecht en bestuursrecht zeker nog verschillen, die deels door de aard van het bestuursrecht kunnen zijn ingegeven. Ook in verband met de te dienen rechtvaardigheid zijn nog ‘punten’ te maken. Een en ander neemt echter niet weg dat het verheugend is dat door de Afdeling stappen zijn en worden gezet om een onrechtvaardige uitwerking van het relativiteitsvereiste te kunnen voorkomen door adoptie van deze correctie in het bestuursrecht. Dat op zich reeds verdient hulde. In de praktijk moet er wel op worden toegezien dat uitholling van dit correctief door een te rigide gebruik ervan wordt vermeden.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina2447-2454
Artikel aanvragenVia Praktizijn