Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum13-10-2016
Aflevering35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het omgevingsrecht (met noot)
CiteertitelNJB 2016/1821
SamenvattingEen groot deel van deze kroniek is ingeruimd voor de nieuwe Omgevingswet waarin de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd en de concepten van de uitvoerings-AMvB’s die een en ander handen en voeten moeten gaan geven. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed vermeldenswaardige uitspraken, niet alleen in de Urgenda zaak en over de gaswinning. Zo werd bijvoorbeeld het relativiteitsvereiste onlangs gecorrigeerd door de hoogste bestuursrechter. Het planschade- en nadeelcompensatiedoolhof blijft voorlopig nog bestaan.
Auteur(s)G.M. van den Broek , F.A.G. Groothuijse , B.J. Schueler
Pagina2633-2646
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn