Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum13-10-2016
Aflevering35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek technologie en recht
CiteertitelNJB 2016/1822
SamenvattingAlle traditionele rechtsgebieden zien zich inmiddels geconfronteerd met technische casuÔstiek. Toch zijn er wel degelijk een aantal samenhangende (delen van) rechtsgebieden, waarvan de ontwikkeling momenteel wordt gedomineerd door technologische ontwikkelingen: de uitleg en handhaving van het auteursrecht op internet, allerlei aspecten van het privacyrecht, het recht op informatievrijheid en het aansprakelijkheids- regime voor internetbedrijven op basis van de e-Commercerichtlijn. Op het snijvlak van deze rechtsgebieden opereren grote technologiebedrijven als Google, Apple en Amazon. Deze kroniek concentreert zich op enkele grote actuele digitale themaís.
Auteur(s)D. Verhulst , R.D. Chavannes
Pagina2647-2661
LinkVolledige tekst artikel (Weblog Remy Chavannes)
Artikel aanvragenVia Praktizijn