Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum18-10-2016
Aflevering7444
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-05-2016 (met noot)
CiteertitelGst. 2016/130
SamenvattingHerstellen verzuim in bezwaar. Niet vermelden mogelijk juridische consequenties door bestuursorgaan in strijd met zorgvuldigheidsvereiste. Niet-ontvankelijkverklaring kan desondanks in rechte stand houden. (Westerveld)
Samenvatting (Bron)Op 3 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) doorgezonden naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld (hierna: IGSD).
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1399