Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum25-10-2016
Aflevering8
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2016/60
SamenvattingDe politie heeft het budget voor 2015 met € 30 miljoen overschreden. Het op peil houden van de politieprestaties, de transitfase en extra taken vroegen om meer inzet van meer personele capaciteit (Kamerstukken II 2015/16, 34475, VI, 2). Dat zorgt ervoor dat de algemene reserve meer daalt dan voorzien. Financieel moeten alle zeilen worden bijgezet om in de komende jaren binnen het budget te blijven. De bij de vorming van de nationale politie reeds voorziene reductie van kosten is namelijk al verdisconteerd in de verlaging van de jaarlijkse bijdragen. Door incidentele ontwikkelingen zijn de bijdragen in 2015 hoger, maar meerjarig zal deze dalen. Bovendien bedraagt de structurele besparingsdoelstelling voor de politie circa een half miljard euro. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een substantiële overbezetting in de operationele sterkte vanwege beleidsbeslissingen in het verleden en een hogere feitelijke uitstroomleeftijd.
Auteur(s)T. Blom
Artikel aanvragenVia Praktizijn